روسری داوطلبان آزمون استخدام آموزش وپرورش بخوانند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان تهران گفت: آزمون استخدامی رشته های مختلف آموزش و پرورش به تفکیک رشته در 11 شهر استان تهران برگزار می شود و داوطلبان هر رشته باید به شهر مورد نظر مراجعه کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر، سیدعلی یزدی خواه افزود: داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به نشانی www.teo.ir نسبت به مکان برگزاری آزمون مطلع شوند.وی خاطرنشان کرد: از 69 هزار داوطلب آزمون استخدامی آموزش و پرورش در شهرستانهای استان تهران 5 هزار و 300 نفر در رشته های غیرموردنیاز ثبت نام کردند که برای آنها کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد.یزدی خواه گفت: داوطلبان می توانند کارت آزمون را از فردا در پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش و پرورش به نشانی http://aee.medu.ir دریافت کنند و در صورت هرگونه اشکال در کارت آزمون تا ظهر جمعه به آموزش و پرورش شهرستان استان تهران مراجعه کنند.وی یادآور شد: آزمون استخدامی روز جمعه هفتم خرداد ماه راس ساعت 16 در 300 حوزه امتحانی شهرستانهای استان تهران برگزار می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید