روسری اعلام نشانی سایت‌های عملیات حج تمتع

با آغاز نام‌نویسی زائرین حج تمتع در کاروان‌ها سازمان حج و زیارت نشانی اینترنتی مربوط به عملیات حج تمتع را اعلام کرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از روابط عمومی سازمان این سایت ها که مربوط به زائرین، مدیران، کارگزاران و نیز پروازها مي باشد به قرار زیر است:- سایت رزویشن از منزل جهت زائرین تمتع: http://haj89.haj.ir زائرین محترم می توانند با مراجعه به این سایت جهت رزویشن کاروان تمتع  89 اقدام نمایند.- سایت ثبت نام مدیران کاروان ها: www.hajkarevan.ir مدیران محترم کاروان ها بعداز صدور حکم در روز ثبت نام توسط سایت می توانند زائرین مراجعه کننده را ثبت نام نمایند.- سایت کارگزاران سازمان حج : http://kargozaran.haj.ir تمامی عوامل وکارگزاران می توانندکلیه عملیات مربوط به انتخاب عوامل وصدور حکم ونتایج ارزشیابی و…را در این سایت انجام دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید