روسری اولين قرنيه مصنوعی ابداع شد

يك پزشك متخصص آلماني موفق به ابداع اولين قرنيه مصنوعي شد.به گزارش ایسنا دكتر جوآچيم استورزبرگ از انستيتو تحقيقاتي پليمر كاربردي در فرانهوفر از سال 2009 اين ابداع جديد خود را مورد آزمايش قرار داده و به نتايج موفقيت آميزي دست يافته است.وي درباره اختراع خود مي گويد : ويژگي‌هاي يك قرنيه مصنوعي بسيار خاص و حساس است.اين ماده مصنوعي بايد با سلول‌هاي بافت‌هاي اطراف پيوند بخورد، اما نبايد به منطقه نوري مياني از قرينه مصنوعي بپيوندد.همچنين قسمت خارجي قرنيه بايد با جريان اشك مرطوب شود و به پلك‌ها امكان ‌دهد كه بدون اصطكاك از روي آن عبور كنند.هر گونه انحرافي از اين ويژگي‌ها كارايي قرنيه را كاهش مي‌دهد، ديد را ناقص مي‌كند و شايد پس از مدت كوتاهي فرد به پروتز نياز داشته باشد.اين قرنيه مصنوعي از يك پليمر هيدروفوبيك يا آب گريز ساخته شده است كه به طور معمول در عرصه اوپتامولوژي استفاده مي‌شود، اما به برخي تغييرات و پيشرفت‌ها نياز دارد تا براي هدف تعيين شده موثر باشد.اين ماده به لحاظ شيميايي تغيير كرده، اصلاح شده و چندين بار بر اساس استانداردهاي پزشكي آزمايش شده و بعد تحت تغييرات فيزيكي براي برخورداري از ويژگي‌هاي مزبور قرار گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید