روسری نظر آيت‌الله جوادي آملي درباره زيرميزي‌

استاد حوزه علميه قم گفت: مال حرام در نگاه قرآني چرك و لجن است بنابراين كسي كه به رانت‌خواري، رشوه‌گيري يا زيرميزي دست مي‌زند، لجن‌ها، چرك و كثافات را مي‌خورد.به گزارش مركز خبرحوزه، آيت‌الله جوادي آملي در درس اخلاق خود گفت: قرآن كريم در آيات مختلفي تصريح كرده كه غذاي برخي چرك و لجن است و تاكيد كرده كه كسي كه با قلم و زبان خود آبروي مردم را مي‌ريزد و به اين و آن نيش مي‌زند، بوته‌هاي تيغي را مي‌خورد كه با حرف‌هايش كاشته است.اين مفسر قرآن كريم افزود: انسان بعد از مرگ يك جامه و غذا دارد، اگر خدمت به مردم كند و مشكلاتشان را حل كند جامه‌اش پرنيان و نرم بوده و اگر سعي در آبروريزي و نيش زدن داشته باشد، غذايش بوته‌هاي تيغ است.وي ادامه داد: اينكه بعضي از افراد نمي‌توانند از لحظات تنهايي خود به درستي بهره برده و احساس خستگي مي‌كنند، به خاطر اين است كه ارتباط خوبي با پروردگار خويش ندارند و يكي از مشخصات افراد مفلس است.اين استاد حوزه تصريح كرد: يك محقق همواره از تنهايي لذت برده و با دوستان خود كه همان كتاب، قلم و فكر او است، مانوس مي‌شود، زماني كه در جمعي قرار مي‌گيرد خود را تنها مي‌بيند چون از دوستان حقيقي‌اش دور مانده است.جوادي آملي اضافه كرد: كسي كه به خداوند توكل كند مشكلاتش حل مي‌شود، چراكه خداوند وكيلي است كه از همه وكلا عادل‌تر، تواناتر و بخشنده‌تر بوده به همه اسرار پشت پرده آگاه است و درون قلوب را مي‌بيند.وي تاكيد كرد: هر كس خداوند را داشته باشد، ديگر مشكلي در زندگي ندارد چراكه خداوند عالم به تمام هستي است.اين استاد حوزه تصريح كرد: كساني كه با خدا انس دارند اگر باران مصيبت بر سرشان ببارد، پناهگاهي جز خدا را نمي‌جويند و در هر حال به خدا پناه مي‌برند.وي گناه را بدبو توصيف كرد و بيان داشت: گناه، بدبو است و استغفار انسان را معطر مي‌كند.وي در پايان با اشاره به برخي از صفات افراد وارسته و عالم ابراز داشت: بستن كمربند ايمني قلب، كه نگذارد هر چيزي وارد قلب شده يا از آن خارج شود، كار هر كسي نيست و صاحبدل كسي است كه قلب را از هجوم شيطاني ايمن نگه دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید