ایرنا - کاروانسرای وکیل کرمان-نکات ارایشی - نکات ارایشی

ایرنا – کاروانسرای وکیل کرمان-نکات ارایشی

ایرنا- کرمان- کاروانسرای وکیل از کاروانسراهای بزرگ جهان محسوب می شود.این محل با برخورداری از 120 حجره در دو طبقه به فرمان محمد اسماعیل خان وکیل الملک والی وقت کرمان شروع به ساخت شده بود و در زمان مرتضی قلی خان وکیل الملک ثانی فرزند ایشان پایان یافت.5054

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار